V imenu sindikata smo na Ministrstvo za notranje zadeve poslali prošnjo za zaustavitev postopkov proti taksistom, ki so dne 23. 2. 2021 izvedli protestno vožnjo.

Prejeli smo odgovor, kjer pojasnjujejo, da se zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, lahko v skladu s prvim odstavkom 59. člena Zakona o prekrških vloži zahteva za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je  bila izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov.

Če zoper izdane plačilne naloge zahteve za sodno varstvo niso bile vložene, odločbe o prekršku, ki jih je Policija izdala po hitrem postopku, postanejo pravnomočne. Pravnomočne odločbe pa je možno izpodbijati le z izrednimi pravnimi sredstvi, in sicer z zahtevo za varstvo zakonitosti (169. člen Zakona o prekrških) ali s spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa.

Na predlog ministrstva smo prošnjo za zaustavitev postopkov poslali še na Ministrstvo za pravosodje.

O nadaljnjih zadevah vas bomo sproti obveščali.

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve