Danes, 29. 7. 2022, smo se predstavniki sindikata na pobudo ministrstva za infrastrukturo udeležili spoznavnega sestanka z ministrom mag. Bojanom Kumrom in njegovo ekipo.

Sestanek je potekal v duhu konstruktivnega sodelovanja in iskanja rešitev za taksi panogo.

Osrednja tema pogovora je bila problematika v taksi panogi in priprava načrta zakonskih sprememb, s katerimi bomo naslovili največje težave, s katerimi se panoga sooča. Govorili smo tudi o digitalizaciji, razogljičenju in usklajevanju zakonodaje s smernicami Evropske unije.

Dogovorili smo se, da vse vpletene strani pripravijo svoje predloge, ki jih bomo na naslednjem sestanku poskušali strniti v predlog novega zakona.