Spoštovane članice in člani.

Leto, ki je za nami, je bilo zelo pestro in naporno. Pluli smo čez razburkano morje in se srečevali s številnimi čermi, ki smo jih bolj ali manj uspešno prepluli.

Kljub temu smo optimistični in se borimo naprej. Brez vas nam ne bi uspelo, zato se vam najlepše zahvaljujemo za vso podporo, ki ste nam jo do sedaj izkazali in upamo na uspešno nadaljnje sodelovanje.

Naj vam na kratko naštejemo dejavnosti, ki smo jih v Sindikatu izvedli v preteklem letu in tudi nekaj dejavnosti, ki so v načrtu.

V mesecu februarju 2021 smo na stisko in nestrinjanje z odlokom, ki je za taksiste zahteval obvezno testiranje na 72 ur, opozorili s protestnim hupanjem pred Državnim zborom. V zvezi s tem odlokom smo aprila 2021 preko pooblaščenca pred Ustavnim sodiščem vložili zahtevo in pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, saj je odlok postavljal v neenakopraven položaj avtotaksi voznike v primerjavi z drugimi izvajalci javnega prevoza.

Predsednik sindikata je maja 2021 sodeloval na parlamentarnem Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer je predstavil škodljivosti novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, ravno tako je bila na to temo sklicana tiskovna konferenca.

Sindikat je javno podprl Sindikat policistov Slovenije v njihovem boju za delavske pravice (spremembo Zakona o delovnih razmerjih), izrazil javno podporo Sindikatu poklicnih gasilcev pri prizadevanju in boju do zastavljenih ciljev, podprl Vseslovensko vstajo za predčasne volitve in referendum o vodah, prav tako je sindikat izrazil javno podporo ljudski iniciativi Glas ljudstva, Inštitutu 8. marec pri zbiranju podpisov za Zakon proti škodljivim ukrepom oblasti ter nedavno podprl delavke in delavce javne RTV.

Med drugim smo sodelovali tudi na okrogli mizi v Kinodvoru, in sicer na temo prekarnega dela, in na okrogli mizi v Kamniku na temo delavskih pravic taksistk in taksistov.

V preteklem letu smo se predstavniki sindikata sestali s predstavniki Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in skupaj iskali rešitve, ki bi izboljšale pogoje dela taksistov in prispevale k varovanju okolja. V sindikatu se trudimo, da bi MOL taksistom ob zahtevani menjavi vozila zagotovila ustrezno subvencioniranje, saj je vizija MOL-a med drugim usmerjena k digitalizaciji in razogličenju.

Člani sindikata smo se večkrat dokazali, da smo sočutni in znamo prisluhniti stiski socialno šibkejših. To smo dokazali v akciji, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in tako s podarjenimi boni preskrbeli 12 družin s šolskimi potrebščinami. Ne smemo pozabiti tudi solidarnostnih prevozov starejših in deprivilegiranih skupin na volišča v času referenduma o vodah in na državnozborske volitve.

Ob nastopu nove vlade aprila 2022 smo se v sindikatu aktivno zavzeli za zaustavitev postopkov proti taksistom, ki so dne 23. 2. 2020 izvedli protestno vožnjo, zato smo na Ministrstvo za notranje zadeve naslovili dopis z opisom dejanskega stanja in prošnjo za zaustavitev omenjenih postopkov.

 Kaj pa v prihodnje?

V začetku ulija je potekal sestanek s predstavniki MOL-a, kjer smo spregovorili na temo Zakona o prevozih v cestnem prometu, digitalizaciji in elektrifikaciji taksi panoge. Trenutno usklajujemo termin za sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo oziroma pooblaščenimi osebami z Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko in Sektorja za javni potniški promet.

Predstavniki sindikata smo sodelovali z Inštitutom 8. marec pri oblikovanju Predloga zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države oziroma t. i. omnibus zakonu, ki je bil sprejet 15. julija.

Po uveljavitvi zakona bomo skupaj s pravno službo pripravili predlog sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim želimo zaščititi interese taksistov, uvesti minimalne tarife, pravno in socialno zaščito, regulirati nelegalno konkurenco, zagotoviti dostojno življenje taksistov in vzpostaviti temelje za razvoj taksi panoge po zgledu razvitih držav.

Sindikat taksistov se, tako kot drugi sindikati, financira s članarinami in donacijami.

Tu naj poudarimo, da se članarina, zbrana na članarinskem računu SDPZ, razporeja tako, da se 30 odstotkov odvede sindikatu družbe, se pravi v tem primeru Sindikatu taksistov, 70 odstotkov pa se odvede za program sindikata dejavnosti, območja in zveze. SDPZ od 70 odstotkov članarine nakaže dogovorjeni delež ZSSS oziroma območju po naslednjih merilih:

– za SDPZ 57,1 % (za program in evidenčne sklade)

– za ZSSS 12,9 %.

V Sindikatu ni zaposlenih oseb, vsi delamo prostovoljno, sejnin in drugih stroškov dela si ne izplačujemo.

V obdobju od februarja 2021 do februarja 2022 je bilo skupaj vplačanih za 3. 285, 00 evrov donacij in 2. 262, 00 evrov članarin. Poleg mesečnih stroškov vodenja računa Banke Intesa Sanpolo d. d., sta bila z računa sindikata plačana dva računa odvetniški družbi, in sicer v znesku 1088,  24 evrov  in 1061, 40 evrov ter dve globi za prekrške v skupnem znesku 840 evrov.

Članarina članov sindikatov, ki so del ZSSS, znaša 1 % bruto plače zaposlenega. V Sindikatu taksistov smo si izborili, da članarina znaša le 3 eur/mesec, kar na letni ravni pomeni 36, 00 evrov.

Ker za razvoj sindikata potrebujemo člane, vas vljudno prosimo, da plačate članarino za leto 2022 v višini 36, 00 evrov.   

Najlepše se vam zahvaljujem za podporo.

Pristopna izjava

Članarina