Predstavniki Sindikata taksistov pri SDPZ smo se minuli četrtek na sestanku na Mestni občini Ljubljana pogovarjali o trenutni problematiki in se dogovarjali o predvidenem razvoju ter napredku taksi dejavnosti v Ljubljani.

Na sestanku smo predstavili svoje predloge in rešitve, za katere ocenjujemo, da so izvedljivi in jih je v določenem roku možno realizirati. Svoj vidik so predstavili tudi predstavniki Mola ter nam obrazložili, kaj je občinska pristojnost in kaj spada v pristojnost države. Dogovorili smo se za “sporazum o sodelovanju” Sindikata taksistov in Mola za ureditev celotne taksi dejavnosti, tako zakonodajno kot tudi ekonomsko (subvencije). Z Mestno občino Ljubljana smo se dogovorili, da bomo skupaj izvedli študijo, ki bo zajemala celotno taksi dejavnost, vso problematiko in možne rešitve, hkrati pa bo študija tudi glavno “orodje” pri pripravi nove zakonodaje na tem področju.

Na sestanku pozdravljamo tudi prisotnost in sodelovanje Mestnega redarstva, ki nam napovedujejo 15 min tolerance za prazno vozilo na taksi prostoru.

Foto: Volker Hoffman

 

Naši predlogi:

  • Novi taksi prostori na lokacijah oziroma območju, kjer je občinska zemlja (Nasproti Metelkove, na Njegoševi 6 (3-4 taksi prostori), na Kotnikovi 5, na gospodarskem razstavišču, Bavarskem dvoru, Kongresnem trgu, Trgu francoske revolucije, Vodnikovem trgu, Onkološkem inštitutu, Vrhovčevi, ZD Šiška, ZD Vič (na Šestovi), pred hoteli, Ledina centrom in generalno gledano, na vseh večji avtobusnih postajališčih LPP.
  • Podaljšanje rumenih pasov (Celovška cesta od obvoznice ter Dunajska cesta od Posavskega;  podaljšanje rumenga pasu je predviden za Celovško cesto do P+R Stanežiče).
  • Uvedba plačevanja v taksijih s kartico Urbana je pogojena z enotno tarifo in je izvedljiva v jeseni 2022, in sicer v vseh taksi vozilih v Ljubljani (poenotena cena), ko pride v zagon popolnoma nova Urbana s številnimi novitetami.
  • Prevozna Slovenska cesta za taksi vozila med 22:00 in 5:00 uro.
  • Taksi vozila se do leta 2025 poenotijo (bele barve z odsevno rumeno/zeleno) in bodo okolju prijaznejša (ukinitev dizelskih vozil – električna, hibridna ali z bencin-plin pogonom) ter prepoznavna – vsi z enako poslikavo.
  • Postavitev električnih polnilnic na vseh taksi prostorih.
  • Brezplačne dovolilnice za električne avtomobile.
  • Pomoč v obliki subvencije in popust za nakup novih avtomobilov.

 

Do vsega tega je še dolga pot, potrebno bo še veliko pogajanj in usklajevanj, vendar smo v Sindikatu taksistov pozitivni, odločni in optimistični. Veselimo se naslednjega srečanja z županom in njegovo strokovno ekipo, nadaljnjega povezovanja in sodelovanja. Verjamemo, da bomo s skupnimi prizadevanji poskrbeli za najvišje skupno dobro, tako mesta in meščanov, kot taksistov, društev, dispečerjev in vseh, ki so kakorkoli povezani s taksi dejavnostjo v Ljubljanski občini.