Sprejem spremembe zakona v prid Ubru na 29. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

 

Dne 4.5.2021 so se taksisti ponovno zapeljali po Šubičevi ulici, da bi izkazali podporo predsedniku sindikata Dejanu Jefimu, ki je nastopil kot zagovornik stališča taksistov na 29. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ob predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I).

Jefim je na seji izpostavil slabosti spremembe zakona zaradi prihoda Ubra, vendar njegovo mnenje žal ni bilo slišano s strani večine. Radi bi se zahvalili tudi Saški Kumer, generalni sekretarki SDPZ, ki je na seji prav tako podprla sindikat taksistov in podala stališče SDPZ. Obenem se zahvaljujemo tudi strankam SAB, Levici, LMŠ in SD za izkazano podporo.

Kljub trudu sindikata, da bi izpostavili problematiko spreminjanja zakona v prid Ubra, žal večina slabosti ni želela slišati, vsi se le sprenevedajo, govorijo naučene povedi in se izogibajo dejanskim odgovorom.

S trudom taksistov in pomočjo države se je kakovost taksi storitev v zadnjih 10 letih močno izboljšala. Obvezni so postali taksimetri (letno overjeni in umerjeni), zahtevana je licenca, turistični izpit, nekaznovanost, primerno finančno stanje – osnovna sredstva, 2x letno opravljen tehnični pregled, posebno zavarovanje za potnike, uvedba davčnih blagajn itd.

Z veljavnim zakonom  država močno regulira taksi dejavnost in onemogoča goljufije. S spremembo zakona pa bodo taksi dejavnost vrnili 30 let nazaj, torej bodo večletni trud uničili v nekaj mesecih. Zakaj? Zgolj zato ker ima Uber drugačen posloven model in po naših zakonih ne more poslovati.

Trenutna vlada molči o dejstvu, da Uber ne bo plačal niti cent davka na njihov dobiček. Trenutna vlada molči o znanih dejstvih problematike Ubrovih voznikov, ki se pojavljajo v tujini. Trenutna vlada molči, da povsod, kjer je Uber prisoten, prihaja do velikih problemov, beri – ropov, posilstev, pretepov in celo umorov. Trenutna vlada molči o tem kako bo zaščitila potrošnike in morebitne spore in probleme, ki bodo nastali s prihodom Ubra, kako in na kakšen način bo vlada zaščitila potrošnike in na koga se bodo lahko potrošniki obrnili pri reševanju le teh. Trenutna vlada molči o dejstvu, da bo vožnja, ki jo danes potrošnik plača 5€ po taksimetru ob prihodu Ubra, glede na njihove algoritme tudi 20€ ali več, če bo povpraševanje v tistem trenutku visoko.  Trenutna vlada molči, da sprememba zakonodaje ne prinese nič dobrega, ne državi, ne taksistom, še najmanj pa potrošnikom.

Kljub temu, da na seji nismo zmagali in je bila sprememba zakona na seji potrjena se ne bomo ustavili, trudili se bomo za vse taksiste in prebivalce ter njihovo lepšo prihodnost. Skrbi nas prihodnost in varnost naših državljanov, zato NISMO proti “konkurenci”, smo pa proti spreminjanju zakonodaje.

Za razliko od trenutne vlade, smo v sindikatu veseli sodelovanja in  posluha lokalnih oblasti. Veseli smo toplega in pozitivnega sprejema na MOL-u, veseli smo, da bomo v prihodnosti v Ljubljani v sodelovanju z županom g. Jankovičem taksi dejavnost spravili na najvišji možen nivo, tako z vozili, vozniki, kot tudi s cenami, ki bodo dostopne slehernemu uporabniku, ne glede na prihod tujih platform.