Dne 23.02.2021 so se vozniki udeležili mirne opozorilne vožnje, s katero so taksisti pred Državnim zborom RS izrazili svoje nestrinjanje z vladnim odlokom, ki je od njih zahteval obvezno testiranje na novi korona-virus na vsakih 72 ur. Taksisti so pri opozorilni vožnji zagotovili reševalni pas in po sredini ceste omogočili dostop reševalnim vozilom. Policisti so udeležence v opozorilni vožnji popisali, nekaterim na licu mesta izdali plačilne naloge, vse skupaj pa je 57 voznikom sedaj očitano, da so s tem, da so javno cesto uporabljali na prepovedan način, ker naj bi zasedli cestišče z namenom oviranja prometa na njem in izražanju nasprotovanja vladnim odlokom.

 

Vozniki so cesto uporabljali izključno za cestni promet, torej za zakonsko predviden namen. Vozili so po vozišču, ki je določen za cestni promet, s čimer so želeli na miren način opozoriti na nevzdržen položaj, ki je zanje nastal zaradi izvrševanja Odloka, ki jim je onemogočal delo in zaslužek.

Pri tem vozniki niso ogrožali nikogar in zaradi njihovega ravnanja ni bila v ničemer povečana možnost prenosa nalezljive bolezni in s svojim ravnanjem niso kršili drugih predpisov. Vozniki prekrška, ki se jim očita niso storili ne iz malomarnosti in ne z naklepom, zato za očitane prekrške ne morejo biti odgovorni. Ravnali so na edini možni način, da so vozila ustavili in počakali, da se promet sprosti.

 

Namen voznikov je bil izraziti kritiko vlade in kaznovanje samo zato, ker so izražali kritiko vladi, očitno ni namenjeno zagotavljanju prometne varnosti, pač pa izkazovanju moči in represije.

Policisti, ki so izdajali plačilne naloge, pred izdajo niso upoštevali izjav, ki so jih vozniki želeli podati že na kraju samem oziroma jih niso zaslišali, s čimer je bila storjena kršitev določb postopka, saj jim kot domnevnim storilcem ni bila dana možnost, da se o prekršku izjavijo. Na samem kraju so policisti samo snemali registrske številke vozil, jim blokirali cesto, popisovali, pojasnil od policistev zakaj jih popisujejo nismo prejeli. Sedaj pa so zaradi izražanja nezadovoljstva zoper vladnim ukrepom za 15 minutno mirno opozorilno vožnjo izdali plačilne naloge v višini 400,00 EUR. Po podatkih policije bo kazen prejelo 57 voznikov v skupnem znesku 22.800 €, za katere bodo vozniki vložili zahteve za sodno varstvo.

 

Vozniki so se zaradi epidemije in na njeni podlagi sprejetih odlokov in drugih omejitvenih ukrepov znašli v položaju, v katerem so številni morali zapreti svojo dejavnost oz. so izgubili zaposlitev. Primerjava števila voznikov namreč kaže, da je v mesecu januarju 2020 dejavnost taksi prevozov opravljalo 605 taksi voznikov, v februarju 2021 pa le še 380 taksi voznikov. Zmanjšanje števila taksi voznikov v navedenem primerljivem obdobju tako znaša 37,2 % v primerjavi z istim obdobjem lani. Opozorjamo na slabo materialno stanje v katerem so se vozniki zaradi ukrepov znašli in zaradi česar je ogrožen njihov socialni položaj. Pozivamo jih, da upoštevajo tudi njihovo premoženjsko stanje, višino njihovih plač, drugih prihodkov in premoženja.

 

Zahvaljujemo se Pravni mreži demokracije za podporo in pomoč, da se z nami borijo za človekove pravice in demokratične vrednote, ki nam pomagajo pri zahtevah za sodno varstvo. Preko krovnega sindikata – Sindikata delavcev prometa in zvez smo vložili tudi ustavno presojo Odloka in pričakujemo, da bo našim pomislekom o samem neustreznem in neutemeljenem testiranjem potrdilo tudi Ustavno sodišče.

 

Pri vseh naših aktivnostih so se nam nepričakovano pojavili tudi ogromni stroški, zato vse zainteresirane podpornike zaprošamo za donatorska sredstva, saj smo veliko podporo dobili tudi pri ljudeh, ki so razumeli in razumejo našo stisko. Vse donatorje vabimo, da se obrnejo na spletno stran Sindikata taksistov ali na mail: info@sindikat-taksistov.si, kjer bodo našli način pomoči, ki nam ga lahko izkažejo. Za pomoč se že vnaprej zahvaljujemo.

 

Avtor: Petra Krištof